Tjänster

Lön

Löpande lönehantering
Semesterberäkning
Kontrolluppgifter
Rapportering till Fora
mm

Redovisning

Löpande redovisning
Betalningar/leverantörsreskontra
Fakturering/kundreskontra
Moms- och arbetsgivardeklarationer
Bokslut
Årsredovisningar
Inkomstdeklarationer
Konsultation i redovisningsfrågor
Utveckling av arbetsrutiner kring redovisning