Monika Månsson

Jag har arbetat med ekonomi och administration i 20 år.

Jag har arbetat som ekonomiansvarig och administratör inom olika branscher och har idag en bred erfarenhet. De senaste fem åren, fram till hösten 2016, i ett företag som verkade inom infrastruktur, mark- och anläggning. Här arbetade jag som ekonomi-, redovisning- och kontorschef med en plats i ledningsgruppen.

Jag är oerhört tacksam för mina år på de olika företagen och för de erfarenheter som det givit mig.