Välkommen till den mindre redovisningsbyrån med det stora engagemanget och med mångårig erfarenhet inom ekonomi och administration.

Jag tar hand om er bokföring, redovisning och administration allt utefter era behov och önskemål. Ute på plats hos er eller på mitt kontor.

För mig är det viktigt att ni som kunder känner att vårt samarbete fungerar på ett enkelt sätt och att ni känner er trygga, min ledstjärna är kvalitet och effektivitet.

Jag vänder mig i huvudsak till små och medelstora aktiebolag inom olika branscher.